Avantaje ale tiparului digital

  • Este personalizat – fiecare print poate fi unic
  • Nu există tiraje minime
  • Este rapid – se tipăreşte direct din fişierul clientului
  • Este flexibil - fişierul poate fi modificat în timpul producţiei
  • Oferă o calitate şi o claritate a culorilor ideale pentru o prezentare profesională
  • Tipar de date variabile
  • Elimină costurile cu pregătirea filmelor şi a plăcilor tipografice